Dnes je: 24.5.2024 Pátek
Aktuální čas: 22 : 39 / Týden v roce: 21
Dnes má svátek: Jana a Vanesa
Aktuální fáze měsíce:
Více

Pranostiky pro měsíc Srpen

Kalendář obsahuje všechny pranostity pro měsíc Srpen. Některé jsou zobrazeny s datem a jiné platí pro celý měsíc. Podívejte se na ty, které Vás zajímají.

Srpen
Oskar, Ludomíra, Medea a Ludomír

Je-li od Petrova dne do svatého Vavřince parno, přicházívá tuhá a sněživá zima.

Slavíka a kukačku je možno slyšet pouze do Petrova dne.

Petrovy deště - pšenka na poli ještě.

Prší-li na Petra, bude pršet ještě po sedm dní.

Je-li na Petra v okovech bouřka, budou bouřky ještě po sedm dnů oblohu křižovat.

Když na Petra prší, přemokne oves.

Když na Petra prší, obilí v panákách se suší.

Kukačka si na Petrův den ucpe zobák koláčem.

Petrův déšť - oráčův přítel.

Je-li od Petra do Vavřince parno, bývá v zimě studeno.

Gustava, Gustav a Elfrída

Přijdou-li deště nejpozději týden po Porcinkuli, brambory se ještě spraví.

Dominika, Dominik, Rainer a Neda

Parno na Dominika zvěstuje tuhou zimu.

Na Dominika parna - mrva marná.

Čím více puká půda na Dominika, tím více ještě bude svítit slunce.

Potí-li se Dominik, bude Marek ještě v kožiše.

Oldřiška, Ulrika a Něhoslav

Na Proměnění Páně se nemá navážet obilí do stodol a do stohů, aby nevyhořely a aby hrom neuhodil.

Kajetán, Lada, Donáta a Iboja

Svatý Kajetán je tady, odvezte mandlíků řady.

Na svatého Kajetána otvírá se stodol brána.

Roman, Romeo, Ratibor a Ratislav

Jak na Romana je, taková na úrodu brambor naděje.

Připadne-li na 29. února neděle, tak děti v tento den narozené budou mít štěstí ve všem, cožkoliv podniknou.

Je-li na svatého Romana jasno, bude hojná úroda.

Vavřinec, Lars, Laurenc a Lorenc

Svatý Vavřinec jest prvý podzimec.

Na svatého Vavřince se v pravé poledne usuzuje podle vody na podzimní a zimní počasí. Je-li voda zcela klidná, bude i podzim ve svém průběhu mírný a příhodný a rovněž zima odezní bez velkých mrazů, ledovic, větru a sněhu plískanic. Jak mnoho je však vodní hladina zvlněná, tak proměnlivý bude podzimní čas a tolik bude v zimě následovat sněžení a mrazů jiskření.

Je-li od Petra až do svatého Vavřince parno, bývá v zimě dlouho studeno.

Jestliže na svatého Vavřince prší, bude hodně myší.

Svatý Vavřinec ubere polínko, svatý Bartoloměj dvě.

Svatý Vavřinec odvádí žence.

První podzimní den je na svatého Vavřince.

Svatý Vavřinec končí psí dny.

Svatý Vavřinec má napolo upleten dožínkový věnec.

Svatý Vavřinec ukazuje, kdy polétí nastupuje.

Je-li Vavřinec hodný, je i hrozen zrodný.

Na svatého Vavřince věnuj se odůrce (= druhá orba úhorů), na svatého Václava semeno se vysévá.

Na svatého Vavřince s bramborama do hrnce a jařina i ozimina schopna je již jít do mlýna.

Svatý Vavřinec dělá žním konec.

Svatý Vavřinec srp věší na klínec.

Do Vavřince užij slunce.

Když na Vavřince slunce svítí, budeme hojnost dobrého vína míti.

Svatý Vavřinec dá létu žďuchanec.

Na svatého Vavřince čtyři řepy do hrnce.

Nalezne-li se na svatého Vavřince na vinici zralý hrozen, bude hojnost dobrého vína.

Na svatého Vavřince bude-li pěkný čas, přinese hojně vína dobrého; byť pak pršelo, neškodí nic, když toliko slunce jest.

Na svatého Vavřince jdou oříšky do věnce.

Svatý Vavřinec dá létu první žduchanec.

Přijde-li pršlavý Vavřinec, bude myší plný záhonec.

Jak Vavřinec zavaří, Bartoloměj zasmaží, tak se podzimek daří.

Když o svatém Vavřinci slunce svítí, budem dobré víno míti.

Počasí na svatého Vavřince jaké jest, takové se udrží několik dní.

Když den svatého Vavřince a Nanebevzetí Panny Marie pěkný jest, tedy očekávají vinaři dobrý vinný podzimek.

Svatý Vavřinec - nebeský ohnivec.

Jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří.

Svatý Vavřinec vyprázdnil polní hostinec.

Krásně-li o Vavřinci a Bartoloměji, na dobrý podzimek máš velkou naději.

Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje.

Vavřinec tepla nepřidá, Bartoloměj ubere.

Je-li počasí o svatém Vavřinci pěkné, možno se těšit na deště.

Na svatého Vavřince první podzimní den.

Do svatého Vavřince nechval pšenice.

Na svatého Vavřince - hop zemáky do hrnce.

Pěkné počasí na svatého Vavřince ukazuje na pěkný podzim.

Na svatého Vavřince svícen do světnice.

Na svatého Vavřince slunečnost dává vína hojnost.

Na svatého Vavřince čtyři řípy do hrnce.

Jasný den na Vavřince dá hojnost dobrého vína.

Na Vavřince slunce všudy, naplňuje vínem sudy.

Na Vavřince povětří krásný, bude podletí suchý a jasný.

Svatý Vavřinec ohnivých slz napláče.

Na svatého Vavřince brambory do hrnce.

Vavřincův déšť - myší úroda.

Svatý Vavřinec odnáší srp a zapřahá pluh.

Zuzana a Filoména

Slunce jasné v den svaté Zuzany, kyselost z hroznů vyhání.

Alan, Alen, Eusebius a Smil

Po svatém Smilu slunce ztrácí již svou sílu.

Abrahám, Jáchym, Roch a Abraham

O svatém Rochu se má zamíchat s bramborama (= zkusit je).

O svatém Rochu brambor již trochu.

Na svatého Řehoře povol kožich nahoře, na svatého Jáchyma rozepni ho docela.

Na svatého Jáchyma u nás zima končívá.

Na svatého Jáchyma skončila se už zima.

Když prší na svatého Rocha, je pak pěkný podzimek.

O svatém Rochu brambor jen trochu.

Ke svatému Rochu bývá hojnost hrachu.

Na svatýho Rocha přibude brambor trocha.

Prší-li, je týden po svatém Rochu bramborů každý den trochu.

Petra, Petronela, Záviš, Hyacinta a Petula

Stanislávek daří hlávek a přediva Petronela.

Len vysetý posledního května se dobře zvede, protože Petruška ráda přede.

Ela, Ella, Helena, Jelena a Ena

Svatá Helena okna rozdělá.

Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená.

Svaté Helence pletou ženci věnce.

Ludvika, Ludvik, Luisa, Lujza, Ludvík a Ludvíka

Od Ludvíka krále bouřek je namále a o Augustině táhnou již do zimní síně.

Na den svatého Sebalda vybírají včelaři med.

Sandra, Tekla a Polyxena

Je-li o podzimní rovnodennosti teplo, bude hezký podzim.

Když dva nebo tři dny před podzimní rovnodenností prší a v rovnodennostní den nebo dva dny po něm jest pěkné počasí a potom opět dva nebo tři dny prší, bývají podzim a zima deštivé, mlhavé a nestálé. Když před podzimní rovnodenností je však povětrnost pěkná a sluneční a v rovnodennostní dny prší, panuje potom jasná a stálá povětrnost po půl léta.

Svatá Tekla jablka jedla.

Svatá Teklička doslazuje jablíčka.

Bartolomej, Natanael a Bartoloměj

Po Bartoloměji žádné teplo více.

Bouřky v bartolomějském týdnu přinášejí přívaly, kroupy a vichřice, které mohou uškodit velice.

V bartolomějském týdnu se všecky bouřky stěhují do své zimní síně, a proto jich nejvíc bývá.

Bárta, Jiljí a Kříž vysévají rýž (= ozimé žito).

Na svatého Bartoloměje se od nás stěhují bouřky, které k nám v dubnu zaletěly.

Svatý Bartolomi všemu hlavu skloní.

Po Bartoloměji jdou bouřky domů.

Svatý Bartoloměj pase berany (= bouřkové mraky).

Svatý Bartolomi zavírá bouřky do zimní síně.

Do svatého Bartoloměje musí být vytrhán len, aby držel na vochli (= ruční česačka na len).

Kolem svatého Bartoloměje se stěhují bouřky domů, a proto jich mnoho bývá.

Má-li Bárta hromy v průvodu, vyznamenává to pěkný podzim a ovoce i vína úrodu.

Svatý Bartoloměj zavádí mrazíky a činí konec bouřkám.

Svatý Bartoloměj zchladí vodu.

Svatý Bartoloměj otevírá podzim.

Je-li o Bartoloměji den pěkný, bude pěkný podzimek a dobré víno.

Na Bartoloměje jelen do vody naplije a je konec koupání.

Bartoloměj láme létu hlavu.

Na svatého Bartoloměje každá pláňka uzraje.

Od svatého Bartoloměje už k nám podzim s hůry spěje.

Den svatého Bartoloměje je pravidlem celého podzimu - jak Bartoloměj velí, takový bude podzim celý.

Co Vavřinec s Bartolomějem slíbí, musí ještě svatý Matouš potvrdit.

Svatý Bartoloměj zavádí mrazíky.

Kolem svatého Bartoloměje očekávej silné bouřky, deště a krupobití.

Na svatého Bartoloměje se jelen vyčurá do vody a je po koupání!

Po Bartoloměji žádné léto více.

Máme-li střídavé počasí na Bartoloměje, máme též střídavý podzim.

Pěkně-li na svatého Bartoloměje, pijí vinaři.

Sucho na Bartoloměje - mrzané zimy naděje.

Svatý Bartolomi všemu hlavu zlomí.

Bartoloměj svatý odpoledne krátí.

Na Bartoloměje moc mraků - v zimě moc sněhu.

Jaký čas jest na svatého Bartoloměje, takový celý podzimek bude. Bude-li tento den pěkný čas, znamená příjemný podzimek.

Svatý Bartolomi, léto hlavu skloní.

Po Bartoloměji studený rosy - nechoďte ráno bosi.

Bartolomějské větry ovsy lámou.

Pěkně-li o Bartoloměji, na pěkný podzim máme naději.

Od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje.

Hřmí-li po svatém Bartoloměji, bude podzim dlouhý a pěkný.

Bartoloměj svatý léto nenavrátí.

Den Bartoloměje jest pravidlo celého podzimku.

Pěkně-li na Vavřince a Bartoloměje, krásný podzimek se na nás zasměje.

Bouří-li na svatého Bartoloměje, bouří po něm ještě více.

Je-li na Bartoloměje čas, je z lisu kvas.

Svatý Bartolomi létu hlavu zlomí.

Krásně-li o Bartoloměji, vinaři se smějí.

Jak Bartoloměj velí, takový bude podzim celý.

Dozrál-li hrozen do Bartoloměje, dobrým vínem sudy naleje.

Pěkný čas na svatého Bartoloměje - dobrý podzimek, než se kdo naděje.

Je-li bouřka na Bartoloměje, na podzim se pořád změna děje.

Nerostou-li na Bartoloměje hřiby, neočekávej v zimě sněhu.

Na svatého Bartoloměje sedlák žito seje.

O svatém Bartoloměji naplije jelen do řeky, a proto se nemá již nikdo koupat.

Svatý Bartoloměj zavádí mraky a činí konec bouřkám.

Jaké počasí o svatém Bartoloměji, takové bude i celý podzim.

Radim, Elvíra a Radima

Po svatém Radimu chystáme se na zimu.

Na svatého Radima zima se počíná.

Ludiše, Luděk a Luďka

Zeferin poslední klásky sbírá.

Otakara, Otakar a César

Na svatého Rufa se nemá provádět žádná důležitá práce, nemají se podnikat cesty ani jiné činnosti, při kterých by mohlo dojít k úrazu či ke škodě.

Augusta, Augustina, Augustin, August, Augustýn, Augustýna a Pelagie

O svatém Augustýně bouřky táhnou do zimní síně, a proto dále bouřek je namále.

Svatý Augustin rád dělá z tepla stín.

O svatém Augustinu odpočívej jen ve stínu.

Svatý Augustin udělá z tepla stín.

Ještě svatý Augustýn rád vyhledává stín.

Kol svatého Augustina odcházejí pryč teplé dny.

Jak je teplo o Augustinu, tak bude studeno na Kateřinu.

O svatém Augustinu léto opouští krajinu.

Evelina, Miron, Myron a Evelína

Když na den Stětí svatého Jana prší, velikou zkázu ořechy trpěti mají.

Na svatého Jana Stětí hotov žito k setí.

Na svatého Jana stětí vlaštovička od nás letí.

Prší-li na den stětí svatého Jana Křtitele, zkazí se ořechy.

Na svatého Jana stětí čápi do tepla letí.

Na svatého Jana Stětí - čápi do Teplic letí.

Na svatého Jana stětí mají se ožínati bramborové nati.

Na Jana stětí vlaštovky od nás letí.

Stětí svatého Jana - přestávají již parna.

Pranostiky pro celý měsíc Srpen

Suchý a teplý srpen úrodě neškodí.

Je-li první týden srpna horko, bude v zimě mnoho sněhu.

Když měsíc je v srpnu ve znamení panny a hřmí, následují hojní dešťové.

Jaký je srpen na počátku, takový bude až do konce.

Srpnové slunce je již k zimě zahleděno.

Hřmí-li, když je slunce na lvu, znamená to škodu na žitě a ječmenu.

Srpnové slunce svítí právě jen tolik, aby v mandelech uschlo obilí a sklidily se otavy.

Červenec a srpen jsou nejparnější měsíce roku.

Tři hlavní srpnové starosti - žně, orba a otavy.

Hřímá-li v srpnu, tak osmého dne po tom lze opět hřímání očekávat.

Srpen mezi jinými ještě nejparnější jest, obyčejně parnost trvá až do Nanebevstoupení Marie Panny.

Srpen začíná, kde červenec skončil.

Suchý srpen - suché víno, deštivý srpen - vodnaté víno.

V druhé polovině srpna začíná foukat ze strnišťat.

Co v srpnu do oběda naprší, rychleji než se oběd sní, slunce vysuší.

Hřmí-li, když slunce stojí na lvu, znamená to škodu na obilí i na lnu.

Srpen-li nás často nepokropí, polím mnoho škody nenatropí. Za velikost krásných stohů děkuj vroucně Pánu Bohu.

Srpnové velké rosy oznamují pěkné časy.

Srpen otavy kosí a mandele vozí.

Polétí na srpnovém větru přiletí.

I když v srpnu ze strnišťat občas fučí, horka nás přece ještě mučí.

Když v srpnu zaprší, nežli se svačina sní, slunce déšť vysuší.

Když v srpnu mnoho hřímá, přijde dlouhá sněžná zima.

Srpen klade na stůl nový chléb.

Teplý a suchý srpen - výborné víno.

Když srpen zpočátku hřeje, ledový vítr v zimě dlouho věje.

Srpnová horka ničemu neuškodí.

Zpočátku srpna říká se, že opět studený vítr ze strnišť fouká.

Co srpen neuvaří, to už září nedosmaží.

Hřímání v srpnu ourody dobré a hovad hynutí znamená.

Srpen má nejkrásnější počasí v roce.

Srpnové ráno bez rosy - srpnové odpoledne s bouřkou.

Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává.

Vesele bude řinčet kosa, je-li v srpnu hodně rosa.

Ať si kdo chce, co chce, říká - v srpnu ještě do rybníka.

Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.

Když pálí srpen, bude pálit i víno.

V srpnu slunce parné ovoci a vínu zdárné.

Srpen klasy klidí a ovoce dospělé vidí.

Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.

Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.

Co se v srpnu nezvládne, ani v září se nepodaří.

Jsou-li v srpnu hory kalný, budou v zimě mrazy valný.

Silné rosy v srpnu zadělávají na dobrou pohodu.

Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.

I když v srpnu ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí.

Když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všecko slunce vysuší.

Šedá mlha v srpnu nezdravá.

Udělá-li se v srpnu deštivo, prší med a dobré víno.

Hřímá-li v srpnu, praví se, že budoucího roku hojná úroda a množství deště jest k doufání.

Srpen zpočátku-li hřeje, zima pak se dlouho sněhem skvěje.

Moc hub srpnových - moc vánic sněhových.

Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí.

Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.

Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí.

Co srpen nedopeče, září nedovaří.

Hřímá-li v srpnu, lze čekat osmého dne opět bouřku.

Když nás srpen deštěm nepokropí, ten už potom škody nenatropí.

Srpen a únor - tepla a zimy úmor.

V srpnu mlhy na výšinách - jistá voda, když v nížinách - to pohoda.

V srpnu-li máš hojně slunečnosti, budeš mít vína dosti.

Srpnový déšť - jako ženský pláč.

Co se v srpnu neuvaří, ani v září se nezdaří.

Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně pěkné počasí.

V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.

Jestli často v srpnu bude hřmíti, můžeme v zimě dost větrů míti.

V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje.