Dnes je: 24.5.2024 Pátek
Aktuální čas: 20 : 54 / Týden v roce: 21
Dnes má svátek: Jana a Vanesa
Aktuální fáze měsíce:
Více

Pranostiky pro měsíc Prosinec

Kalendář obsahuje všechny pranostity pro měsíc Prosinec. Některé jsou zobrazeny s datem a jiné platí pro celý měsíc. Podívejte se na ty, které Vás zajímají.

Prosinec
Edmund, Iva a Edmond

Na svatého Eligia není ještě žádná zima.

Uhodí-li na svatého Eligia tuhá zima, potrvá po čtyři neděle.

Na svatého Eligia daleko široko tuhá zima má čtyři neděle trvati.

Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice.

O svatém Edmundu Kampiáně ledový vítr fičí ze stráně.

Svatomír, Svatoslav a Xaver

Svatý František, kapává se stříšek.

O svatém Františku Xaveru ledový vítr fičí od severu.

Babeta, Barbara a Barbora

Svatá Barbora je pilná pradlena.

Svatá Barborka vyhání dřevo ze dvorka.

Jaké je počasí na svatou Barboru, takové bude po celý advent.

Svatá Barbora větry přivolá.

Je-li na den svaté Barbory jinovatka, urodí se hojně ovoce.

Barbora na ledu, Vánoce na blátě.

Po sněhu Bára s Mikulášem šla.

Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý advent.

Jaké je počasí na svatou Barboru, takové bývá až do Vánoc.

Svatá Barbora vyhání dříví ze dvora.

O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.

Je-li na den svaté Barbory mnoho jinovatky na stromech, bude hodně ovoce v budoucím roce.

Po svaté Baruši střez nosu i uší!

Svatá Barbora nosí bláto do dvora.

Svatá Barborka táhne sáně ze dvorka.

Svatá Barbora nosí vodu a Mikuláš splavuje.

Na svatou Barboru mráz - schovej saně, hoduj vůz.

Na svatou Barboru saně do dvoru.

Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bude hodně trávy.

Snese-li led o svaté Barboře hus, snese o Vánocích vůz.

Svatá Barbora bývá naškrobená.

O svaté Barboře měj sáně na dvoře.

Když je Barborka ucouraná, bude svatý Štěpán na ledě.

Jsou-li na svatou Barboru meze přikryty sněhem, bude hojně trávy.

Mikuláš, Nikita, Nikolas a Nikodéma

Na svatého Mikuláša už je celá zima naša.

Svatý Mikuláš pospíchá na salaš.

Svatý Mikuláš splachuje hříchy.

Na Mikuláše se mají hotovit a zkoušet biče, aby se dobytek neplašil.

Svatý Mikuláš splachuje střechy.

Svatý Mikuláš - ze sněhu hned vodu máš.

Na Mikuláše voda, na Tomáše led.

Svatý Mikuláš přijíždí na bílém nebo na hnědém koni.

Na svátek štědrého biskupa obyčejně pršívá.

Svatý Mikuláš deštivý, zimě se ještě protiví.

Na svatého Mikuláše jihne, nebo pršívá, málokdy zima držívá.

Svatý Mikuláš splachuje břehy.

O svatém Mikuláši často snížek práší.

Svatý Nikola, honí koně do dvora.

Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude příští rok hodně hrachu.

Napije-li se na Mikuláše pták z koleje, nenapije se kůň tři měsíce z řeky.

Zelený Mikuláš - bílý leden.

Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.

Neviděl-li by svatý Mikuláš mokré střechy, musel by být slepý.

Na svatého Mikuláše je už zima celá naše.

Juliana, Julie a Juliána

O svaté Juliáně schovej sáně.

Svatá panna Juliána na skřivánka zavolala.

Svatá Juliana podává z půnebí (= místnost nebo prostor pod střechou chalup) rozsívku (= čtyřhranná plachetka ze silné příze, opatřená na všech koncích tkanicemi, používaná dříve při výsevu).

Na Julii lny se sijí.

Svatá Juliána na oráče zavolala.

Když slunce na svatou Juliánu stromy osvítí, bude mnoho jablek.

O svaté Juliáně připrav vůz a schovej sáně.

Lucie, Lucián, Elektra, Lucius a Luciána

Od svaté Lucie zimy dost.

Svatá Lucie nosí hřeby (= mrzne).

Svatá Lucie je královna zimy.

Lucie noci upije.

Jaké jsou od Lucie do Vánoc dni, takové budou v pořadí i jednotlivé měsíce příštího roku, neboť od Lucie do Vánoc každý den a noc mají svou moc.

Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí i len.

Jaké jsou dni od svaté Lucie do Božího narození, takové jsou též měsíce příštího roku. (12 dní - 12 měsíců)

Svatá Lucie noci upije a dne nepřidá.

Umaže-li si Lucie šaty od bláta, bude si je po celý leden přepírat.

Když přijde svatá Lucie, najde tu už zimu.

Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc.

Svatá Lucie den skoro vypije.

O svatém Luciánu bývá často mlha k ránu.

Livie, Lydie, Liv a Lýdie

Na svatého Nikasia se mají dělat knutle (= rouble na vázání snopů), neb jimi vázané obilí nežerou myši.

Adelaida, Albina, Albín a Albína

O svaté Albíně schovej se do skříně.

Svatý Albín pouští vodu na mlýn.

Svatý Albín omývá prahy.

O svaté Albíně je po sněhové peřině.

O svaté Albíně schovej se do síně.

Svatá Albína - špek do komína.

Svatá Albína je nejpilnější přadlena.

Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny.

Dan, Daniel, Lazar a Chantal

Na Moudrost boží zima již zuří.

O svatém Lazaru utěsni stodolu.

Svatá Praxeda pláčem usedá.

Na proroka Daniele nalije též do mandele.

Na svatého Praxeda mlha zrána k zemi usedá.

O svatém Lazaru ucpi v senci každou spáru.

Milorad, Miloslav, Graciána a Gracie

Když Rufa a Zozima, tak tu zima.

Na Panny Marie očekávání očekávej zimu.

Natalie, Natálie a Rodan

Natálie po světech chodí, jednou se otočí a nic nevidí.

Natali naše koně hřeje.

Simeon, Simon a Šimon

O svatém Šimoně schází sníh ze stráně.

Adam, Eva a Evan

Podle višňové nebo třešňové větévky na den svaté Barbory ulomené a dané do vody se na Štědrý den usuzuje, nastane-li brzké jaro nebo pozdní. Kvete-li ratolest před Štědrým dnem, bude jaro časné. Kvete-li až po Štědrém dnu nebo vůbec, potom se jaro opozdí.

Jest-li o jitřní hvězdnato, slepice hodně ponesou.

Na Štědrý den po večeři přivazuje hospodář nití nebo provázkem na jednu stranu vyleštěného nože kousek chleba a na druhou kousek štědrovky. Nůž zapíchne do trámu ve světnici. Na Nový rok se nůž sejme, a je-li na některé straně rezavý, to obilí, ze kterého je na té straně nože pečivo, se neurodí.

Štědrý den je perlou Vánoc.

Po štědrovečerní večeři se vezme cibule, rozpůlí se a z každé půlky se pozorně vydělí šest slupek. Slupky se rozestaví řadou na stůl a označí se jmény jednotlivých měsíců. Nyní se dá do každé špetka soli a nechají se stát do rána. Podle toho, jak ve slupkách je na Hod boží sůl více či méně rozmočená, se usuzuje na měsíce vlhké, průměrně vlhké nebo suché.

Chodí-li Kateřina po ledě, chodí potom Eva po blátě.

Na Štědrý den se pod dvanáct skořápek od ořechů nasype na prkénko sůl, ke každé skořápce se napíše jméno jednoho měsíce, potom se prkénko se skořápkami uloží až do Nového roku na suché místo, na Nový rok se skořápky opět přinesou, a je-li pod kterou skořápkou sůl vlhká, navlhlá či suchá, takový bude i příslušný měsíc.

Na Štědrý den o vlas, na Nový rok o klas.

Je-li na Štědrý den vítr, bude úroda malá.

Na Štědrý den jitřní jasné a obloha čistá, úroda hojná příští rok jistá.

Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou ke dnu.

Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude rok úrodný.

Na Štědrý den před večeří se dává za okno miska s vodou. Zmrzne-li do rána a roztrhne-li mráz misku, ztratí se toho roku voda ve studni.

Svítí-li na Štědrý den od deváté hodiny jasně slunce, bude krásné počasí na žně obilné, senné i otavové.

Vítr na Štědrý den od půlnoční strany, raduj se, rok bude plenný a úrodný.

Jasno na den Štědrý, bude hrách tvrdý.

Když na Štědrý večer sněží, na pytle se chmel těží.

Dvanáct nocí a dní od Štědrého večera až do Tří králů zvěstuje prý povětrnost příštích dvanácti měsíců.

Je-li na Štědrý den východ slunce jasný, urodí se jarní obilí.

Na Štědrý večer hvězdičky - ponesou vajíčka slepičky.

Na Adama a Evu čekej oblevu.

Tvrdo a jasno na Štědrý den - úroda tvrdého zboží a hrachu.

Padá-li na Štědrý den v noci sníh, urodí se hojně vína.

Padá-li na Štědrý den večer v noci sníh, urodí se mnoho chmele.

Jestliže večer před Narozením Páně jasno jest, bez větru a deště, a ráno slunce jasné vychází, bude úrodný rok na víno.

Jestli jsou o Vánocích vrby plné rampouchů, budou o Velikonocích plné kočiček.

Vánoce jsou májem zimy.

Dny nejkratší - svátky nejdražší.

Když zahučí na Vánoce hrom, obalí se květem strom.

Na Vánoce-li zebe, pro pole dar to z nebe.

Tmavé Vánoce přivádí nemoce.

Tmavé Vánoce - bílá Velikonoc.

Zelené Vánoce - strakaté letnice.

Vánoční hlas hromu neprospívá ovocnému stromu.

Svítí-li slunce na vánoční jíní, bude rok bohatý na med.

O Vánocích hej, po Vánocích ouvej.

Osvítí-li při hrubé na Boží hod vánoční pana faráře slunce, bude toho roku hojnost dobrého vína.

Jasné Vánoce - hojnost vína a ovoce.

Když měsíc o Vánocích ubývá, rolníku úrody přibývá.

Před Vánocemi neškodí mokro osení, ale tím víc po Vánocích.

Padá-li na Boží hod vánoční sníh, hodně obilí bude na polích.

Zelené Vánoce - bílé Velikonoce.

Na Vánoce mnoho hvězdiček, slepice ponesou mnoho vajíček.

Podle počasí dnů a nocí od Božího narození do svátku Tří králů, určuje se počasí pro dvanáct měsíců příštího roku.

Lepší Vánoce třeskuté než tekuté.

V pátek Božího narození - tuhá zima bez prodlení.

Když na Boží hod prší, sucho úrodu poruší.

Jestli vítr o Vánocích věje, jest v hojnosti dobrá naděje.

Do Vánoc není ani hladu, ani zimy.

Světlé hody - tmavé stodoly, tmavé hody - světlé stodoly.

Na Boží narození o bleší převalení.

Připadne-li Boží narození na čtvrtek, bude rok velmi úrodný, jenom vína bude prostředně.

Jsou-li zelené Vánoce, Velká noc bude bělit se.

Když Vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem.

Nedej Bůh teplých Vánoc a pošmourného svatého Jiří!

Levné povětří okolo vánoc předpovídá nám, že zima bude velmi dlouho trvati; to jest jestli prve nemrzlo, bude potom mrznouti.

Temná vánoční noc přinese světlé stodoly.

Vánoce bez sněhu přináší Velikou noc sněžnou.

Na Boží hod vánoční vítr od západu přinese mor, od východu válku, od půlnoci hlad, od poledne dobrý rok.

Je-li Božího narození v sobotu, bude málo ovoce, ale vydaří se žito.

Vánoce v jeteli - letnice ve sněhu.

Když čas před Vánoci až do Tří králů mlhavý a tmavý jest, následují na to nemoci.

Vánoce - vánice.

Tmavým Vánocům a přátelskému koláči nikdy se neraduj!

Tmavé Vánoce - dojné krávy, světlé Vánoce - ponesou slepice.

Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny.

Jezdí-li se o Vánocích na saních, hodně obilí bude na polích.

Jsou-li vrby o Vánocích plny rampouchů, bývají o Velikonocích plny kočiček.

V neděli Božího narození - teplá zima bez prodlení.

O Vánocích obloha čistá a hvězdná, bude úrodný rok.

Stepan a Štěpán

Štěpán král léto vzal.

Na Štěpána krále léto již má namále.

Na svatého Štěpána každý se má za pána.

Jestli na Štěpána větry uhodí, příští rok se všecko špatně urodí.

Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči mhouří.

Na svatého Štěpána když vítr prudce zavěje, víno před zkázou jistou se chvěje.

Pak-li na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatně se urodí.

Od Štěpána krále bouřek je namále.

Svítí-li na koledu v noci měsíc, bude ve stodole hojně obilí.

Svítí-li na den svatého Štěpána slunce, bude drahé ovoce.

Na Štěpána krále je léta namále.

Na den svatého Štěpána se světí oves, hrách, ječmen a na svatého Jana Evangelistu víno.

Pakli na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatné se urodí.

Jestli Štěpán valným větrem fouká, vinohrad na něj smutně kouká.

Když svatý Štěpán vyfouká bláto, bude pěkné jaro nato.

Jeannette, Žaneta a Melánie

Od svatého Jana Evangelisty obrací se slunce k létu a zima k mrazům.

Víno svěcené v den svátku Jana Evangelisty je třeba uchovat jako prostředek proti hadímu uštknutí.

Bohumila a Donika

Je-li na Mláďátka mlha, mrou děti.

Prší-li na Mláďátka, bude Pámbu v příštím roce potřebovat hodně andělíčků.

Na Mláďátka když prší, osýpají se děti.

O Mláďátkách den se omlazuje.

Je-li na Mláďátka mlha na Lysé hoře, kobzole se neurodí a mladí lidé budou mřít.

Prší-li na Mláďátka, budou děti mříti.

Když se na Mláďátka chumelí ráno, mrou toho roku děti, když v poledne, mrou lidé středních let a když večer, mrou starci.

Máme-li na Mláďátka a svatého Josefa pěkné počasí, zvedou se příští léto brambory.

Judita, Juta, Natan, Nathan a Nathanael

Jaká Barbora, Sába a Mikuláš, takový celý advent máš.

Svatá Barbora mosty staví, Sába hřeby ostří, svatý Mikuláš je přibíjí.

David, Davida a Donát

Uhodí-li na Davida silný mráz, potom mrazy vydrží nejméně do svíček (= do 6. ledna).

Horst, Silvestra, Silvestr a Forest

Je-li na Silvestra větrno, bývá to dosti patrno.

O Silvestru papeži snížek si již poleží.

Když na Silvestra sněží, Nový rok není daleko.

Na Silvestra-li větry a ráno slunce svítí, nelze nám dobrého vína se nadíti.

Jak byl celý rok samá voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato.

Když na Silvestra ráno sluní, v noci prudký vítr zavěje, není na vína hrubé naděje.

Na Silvestra-li jižní vítr duje, příznivý rok to ohlašuje; západní vítr ryb dává nejvíce, severní zimu a Vánoce, východní vítr slibuje hojnost plodů, severovýchodní značí nepohodu.

Je-li o Silvestru v noci vítr a jasno, bude dobrého vína pořídku.

Pranostiky pro celý měsíc Prosinec

Po sněhu Bára s Mikulášem šla, v dlouhé noci Lucka předla.

Prosince měsíce když hřmí, hojnost obilnou, pokoj v lidech a jednotu znamená, ale na štěpech místy umenšení bude na ovoci.

Hřmí-li v prosinci, zvěstuje to silné větry v roce příštím.

Když prosinec bystří, leden a únor jiskří.

Prosinec-li naleje, leden potom zavěje.

Hřímání v prosinci větry, obroku hojně, pokoj a svornost znamená.

Je-li prosinec blátivý, celý rok bude deštivý.

Je-li prosinec mírný a proměnlivý, celá zima bude mírná.

Selata v prosinci zplozená zřídka se vychovají a nehodí se k plemenu.

Je-li v prosinci Mléčná dráha jasně a zřetelně viděti, bude rok budoucí úrodný; je-li však částečně viditelná, nebude mnoho obilí a vína.

Prosinec se sněhem na pěšině, žito je v každé vysočině.

Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba báti.

Prosinec-li mírný je, zima pak v lednu kraluje.

Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.

Mrazy když v prosinci ochabnou, znamenají zimu zlou.

Prosinec-li hladí, leden pak mrazem zraní.

Prosinec naleje a leden zavěje.

Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.

Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.

Mrazy, které v prosinci brzy opadnou, znamenají zimu mírnou.

V prosinci-li zimy není, později přijít nelení.

Přichází-li zajíc již v prosinci do zahrady, nastane tuhá zima všady.

Prosinec zemi zhrudí a jizbečky studí.

Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní.

Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.

Na suchý prosinec následuje suché jaro.

Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly.

Jaký prosinec, takové jaro.

Prosinec se sněhem na pěšině, žitko je na každé výšině.

Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry.

V prosinci zima ještě laškuje, ale v lednu již kraluje.

Nad prosinec leden a únor mrazivější.

Jaký prosinec - takový červen.

Povolné počasí v prosinci věští mírnost zimy v každém jiném měsíci.

Mrazivý prosinec, mnoho sněhu, žíznivý roček bude v běhu.

Prosincem rok končí, ale zima začíná.

Po studeném prosinci bývá úrodný rok.

Když prosinec bystří, po Vánocích jiskří.

Mnoho sněhu v prosinci - mnoho ovoce a trávy.

Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok nato běží.

Studený prosinec - brzké jaro.

Mrazy, co prosinec zaseje, až leden a únor sklízí.

Pošmourný prosinec, dobré je znamení pro sady, lučiny i všechno osení.

Jaký prosinec, takový celý rok.

Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.

Je-li v prosinci ještě mnoho sedmikrásek, nebude dlouho mrznout.

Je-li studený a mrazivý prosinec, bude i celá zima tuhá.

Mírný prosinec - mírná celá zima.

Je-li prosinec mírný a vlahý, nenadělá nám zima těžké hlavy.

V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá, hojnost všady bývá žita.

Je-li studený prosinec, hodně práce bude mít žnec.