Dnes je: 24.5.2024 Pátek
Aktuální čas: 22 : 43 / Týden v roce: 21
Dnes má svátek: Jana a Vanesa
Aktuální fáze měsíce:
Více

Pranostiky pro měsíc Květen

Kalendář obsahuje všechny pranostity pro měsíc Květen. Některé jsou zobrazeny s datem a jiné platí pro celý měsíc. Podívejte se na ty, které Vás zajímají.

Květen
Atanas, Zikmund a Atanáš

Boris a Gleb sejí jarní chléb.

Alexej, Horác, Alexa a Alexie

Svatý kříž ovcí stříž.

Ať je Kateřiny nebo Kříže, je-li chladno, topte chýže.

Na svatého Kříže nalezení nepřekvapí ochlazení.

Svatý Kříž - ovčí střiž.

Florian, Květoslav, Květoň, Silvan, Silvius a Florián

Florián je Květoslav, jako hasič žízeň hasí, když to někdy přežene, bez ohledu na počasí, následují kalná rána!

Na svatého Floriána otevírá se pastvin brána.

Je-li o dni svatého Floriána vítr, bude v roce mnoho požárů.

Svatý Florián uklízí mlynářské žoky (= vyklepává pytle od mouky - poletuje sníh).

Svatý Florian nosí někdy strakatou čepici.

Svatý Florián si ještě může nasadit sněhový klobouk.

Déšť svatého Floriána je ohňová rána.

Je-li o dni svatého Floriána veliký vítr, jest toho roku mnoho ohňů.

Radislav, Radoslav, Frída, Radivoj a Radslava

Svatý Jan (v oleji) květy dal, svatý Jan (Nepomucký) květy vzal.

Svatý Jan nám daroval, svatá Žofie vypije.

Stanislav, Stojan a Stanimír

Len vysetý na svatého Stanislava hodně příze i hlávek dává.

Svatý Stanislav napase i zahřeje.

Stanislávek - daří hlávek.

Stanislavova jařice, Urbanův oves a Vítův len vyhánějí hospodáře z domu ven.

Na svatého Stanislava mají brambory svátek.

Ctibor

Na Mikuláše je již dostatek paše.

Jiří s teplem, Mikuláš s teplem a pící.

Jiří dává (= píci) kravám, Mikuláš koňům.

Jarní Mikuláš vyhání koně ze dvora, zimní je zahání do stáje.

Jiří s košem, Mikuláš s vozem.

Blažena, Erazim, Erazmus, Jason a Gordon

Déšť o letnicích - slunce na Boží tělo.

Jaké počasí o svatém Erazimu, takové bude i v příští zimu.

Svatava, Svatoslava a Svatomíra

Mráz, který Mamert, Pankrác, Servác a Bonifác kuje, rád se v tyto dny dostavuje.

Svatí, kteří u nás v půli května hrozí mrazy, jsou: Mamert, dále ledoví muži - Pankrác, Servác, Bonifác a jejich kuchařka Žofie a zmrzlý Jan.

Déšť, jejž Mamert, Pankrác, Servác kuje, rád se v celém létě opakuje.

Déšť na svatého Mamerta přináší soužení, neboť v něm nic dobrého není.

Désť na Mamerta, Serváce a Bonifáce - prší pak celé léto.

Je-li na Mamerta mokro, bude celé léto mokré.

O svatém Mamertu zima je po čmertu.

Pankrác, Všebor a Vsevolod

Na tři ledové - Pankráce, Serváce a Bonifáce padává voda.

Ledoví muži spalují mrazem ovoce.

Nejvíce proklínaní svatí jsou tři ledoví.

Železní muži mrazí, studí a nebo jsou deštiví.

Ledoví muži u nás jsou tři: Pankrác, Servác, Bonifác a jejich kuchařkou je Žofie.

Na Pankráce, Serváce a Bonifáce bývá chladno na polní práce.

Pominou zmrzlíci, pominou mrazíci.

Deště ledových mužů kazí obilí.

Prší-li na železné muže, bude pršet po mnoho dnů.

Pankrácova nepohoda - vinohradům výhoda.

Na Pankráce, na Urbana suchý den - urodí se víno, hustý bude len.

Pankrác, Servác, Bonifác pro sadaře jsou zlí chlapci.

Pankrác, Servác, Bonifác - studení bratři, přinesou chladna, jak se patří.

Pan Serboni (Pankrác, Servác, Bonifác) pálí stromy.

Tři ledoví byli svatí, ale často jsou nejvíc proklatí.

Svatí Pankráci, Serváci a Bonifáci, vás se bojí všeci sedláci.

Na Pankráce, Serváce a Bonifáce pršky nejjistější bývají.

Pankrác a Urban bez deště - hojnost vína.

Pankrác, Servác, Bonifác - ledoví muži spalují mrazem ovoce i růži.

Pankrác, Servác, Bonifác - často květy klidí, pro královnu Žofii.

Servác a Ofélie

Můžeš-li dobře činiti s panem Servaciusem, na Bonifaciuse nezapomínej.

Nezamrazí-li ledoví bratři, Pankrác, Servác a Bonifác, alespoň zastudí.

Před 13. dnem máje nejsme ubezpečeni stálého letního povětří; po tomto dni ale není zapotřebí se obávati vínu škodnému mrazu.

Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.

Aglaja, Bonifác a Dina

Svatý Bonifác, Norbert a Robert jsou malí ledoví muži.

Kolem svatého Bonifáce včela sbírá medovice.

Přemek, Přemysl a Přemyslav

Janova ruka přitahuje k sobě horka.

Svatý Jan z Nepomuku drží létu pevně ruku.

Kdo o svatém Janě len zasívá, stébla zdéli lokte mívá.

Čeští patroni (svatý Jan Nepomucký a svatý Václav) odměřují teplo.

Svatý Jan z Nepomuku natahuje k létu ruku.

Alvin, Gerda, Ivo a Celestýn

Na Petra Celestina se mohou již vysazovat ven okurky.

Přišel Petr Celestýn - mohou se již okurky sadit ven.

Jana a Vanesa

Je-li na ochtáb svatého Jana krásně, přijdou bouře časně.

Třetí den ledna jasný - časné bouřky.

Viola, Violeta a Urban

Urbanův oves a Havlova rež (= žito), nechceš-li jinak, raději lež.

Je-li na svatého Urbana pěkný den, bude suchý červenec i srpen, vinná réva však nedbá toho a poskytne vína mnoho.

Pokud Urban z pece nesleze, tepla nebude.

Na svatého Urbana bez deště - hojnost vína.

Na Urbana dopoledne nejpozdnější oves, odpoledne nejranější pohanku.

Urbanovo setí a Havlovo hříbě za mnoho nestojí.

Od svatého Urbana pec může být zbouraná.

Až teprve svatý Urban z pece slézá.

Posledním zmrzlým je Urban.

Prší-li na Urbana, vinařova tvář je zklamaná.

Štědrý hráč, milostivý zloděj, pozdní hříbě, Urbanův oves a Havlovo žito - co z toho vzejde, bude ti líto.

Na svatého Urbana nebývá jarní obilí ani podařené, ani nezdařené, ani dobré, ani špatné, to je, nemůže se o něm ještě nic jistého říct.

Malí ledoví muži u nás jsou Urban, Filip a Béda.

Urbanovy ovsy vyhánějí sedláky ze vsi.

Svítí-li slunce na svatého Urbana, bude úroda hlavně na víně.

Urbanův oves, Havlovo žito - nechystej, sedláče, stodolu na to.

Urban-li nám pěkně hřeje a Vít deštěm vlaží, jak si člověk jenom přeje, tak jej pole blaží.

Pohoda na Urbana - pro sedláka vyhraná.

Jasné slunce na den svatého Urbana hojnost dobrého vína znamená.

Jaký den 25. máje, jakožto na den Urbana povětří jest, takový podzimek následovati má.

Na Urbana den pospěš síti len.

Prší-li na svatého Urbana, znamená újmu vína. Pakli jest pěkný čas, dobré víno bude.

Jak na Urbana bývá, takové pak setí rolník mívá.

Havlovo žito, Urbanův oves, co z toho bude, potom mi pověz!

Urban bývá studený pán.

Ke svatému Urbanu se vysévá pohanka.

Když na Urbana prší, bude hodně myší.

Na Urbana se seje len.

Svatý Urban - léta pán.

Na Urbana pěkný, teplý den - bude suchý červenec i srpen. Vinná réva nedbá toho - bude míti vína mnoho.

Urban krásný, vyjasněný - hojným vínem nás odmění.

Po svatém Urbanu mráz neuškodí džbánu.

Filip, Filipa a Filipína

Na svatého Filipa ječmínek se oklípá.

Svatý Timoteus hází snopy na vůz.

Na svatého Timotěje měj obilí uklizené.

Na svatého Filipa tráva již rozkvítá.

Na svatého Timotěje měj obilí ve stodole.

Má-li Filip hromy v průvodu, značí to brzký déšť a úrodu.

Na svatého Jiří tráva ze země míří, na svatého Filipa tráva je již veliká.

Na svatého Filipa tráva už rozkvétá.

Vadim, Valdemar, Waldemar, Svatoboj a Vojslav

Filip a Béda - může být běda.

Viliam, Vilibald a Vilém

Teče-li na svatého Vilibalda voda korytem, bude žitko korýtkové.

Pranostiky pro celý měsíc Květen

Chladný máj s vlhkým červnem plní stodoly obilím a stohy senem.

Měsíc máj - koňům seno a na pec sám.

V máji hřímoty nadělají trampoty.

Máj otevírá ráj.

Svatba v máji volá na máry.

Studený máj - v zahradách ráj, na polích háj.

Když je v květnu plný měsíc a není oblaky zastřený, tehdy zmrazuje ovocný květ, takže jej zahubí.

Tři májové deště zaplaví celou českou zem.

Máj zdravým skýtá života mnohé slasti a nemocným na neduhy léky a masti.

V květnu je slyšet trávu růst.

Přijde duben, zbytky vymetem z humen, přijde máj, přec dobytku daj.

Každé bouřce v máji sedláci nazdar” rádi zavolají.

Jsou-li v květnu časté bouřky, bude chladné léto.

Studený máj zakládá na chléb.

V květnu se ochlazuje, když kvetou hlohy.

Květnové mrazy nahání slzy.

Májový roj stojí za plnou fůru sena, červnový roj ceny nemá.

Je-li květen prostuzený, roček bude vydařený.

Májové deště žito neodplaví.

Máj chladný a deštivý zaplňuje stodoly, sklepy, vinice a mléčnice.

Je-li v květnu mnoho bouřek, bude velmi větrné léto.

Roj včel v máji stojí za fůru sena, červnový nestojí za námahu.

Kdo chřipku má v máji, třicet dní má ji.

Májové nastuzení trvá třicet dní.

Májové roje jsou nejlepší, svatojánské a ještě petropavlovské jsou dobré, markétské špatné a srpnové rojení již k ničemu není.

V máji nemá pastuchovi oschnout hůl, aby byl úrodný rok.

Hřmí-li často máje měsíce, znamená to rok neúrodný.

Rád by se oženil, květen však brání.

Na vesno pastvy dobytka začínají v prvé dny májové.

Za mlaďonký rojík v máji rádi ti vůz sena dají, ale za roj v červnu ani se z místa nehnu.

Hojná píce - plný krajáč.

Májová vlažička, poroste travička.

Jestliže v máji mnoho hřímá, úrodný rok na to bývá.

Je-li v máji chladno a deštivo, urodí se chleba režného.

Máje měsíce jestli hřmí, větry veliké, hojnost obilí a svornost mezi lidmi to znamená.

Hledej trávy pro své krávy, budeš míti zdravé stravy.

Co v dubnu rozkvetlo, to květen pálí.

Máj teplo dává a stromy květem zdobívá.

Roj, který se v máji rojí, za plnou fůru sena stojí, ale roj o svatém Jáně nestojí ani za vodu v džbáně.

Máj kvítí dává a stromy listem odívá.

Ženich nebo nevěsta oddaní v máji budou brzy na onen svět povoláni.

Máj, máj, máj, máš-li co, dobytku daj, nemáš-li, nehledaj.

Ozývá-li se v květnu často hrom, potom v červnu sotva kdy mrholí.

Májové a červnové rojení se v užitek snadno promění.

V máji nám jasný den šíří, když páni a panny mají spolu procházení, do zahrady i do vinice, do sádku i do štěpnice.

Aj, aj, aj, přišel pan máj, teplý, ale hladový.

Hřmí-li hodně v květnu, vyhrál sedlák sázku.

Nežeň se v máji, budeš hned v ráji.

Teplo v máji, seno v háji.

Studený máj, v stodole ráj.

Je-li už máj zahradníkem, není zase rolníkem.

V máji hřímoty nedělají trampoty.

Roj, který se v máji rodí, za plný vůz sena stojí, v červnu rojení nestojí za zvonění.

Svatby v máji šťastné nebývají.

Máj - od pece dál.

Máj chladný a deštivý pro stodoly je příznivý.

Když kvete bez, ať kvete víno.

Mokrý máj - chleba hoj.

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - vyženem kozy v háj.

V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.

Květen vodu nosí, červen louky kosí.

Májová voda vypije víno.

Až přijde máj, vyženeme kozy v háj.

Máj vlažný pro stodůlky blažný.

Květen-li se větrem, červen deštěm plní, sejpky nazvíce i bečky plní.

Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček.

Suchý květen - mokrý červen.

V půli května po mrazech je veta.

Večerní rosy v máji hodně sena dají.

Sníh v máji - hodně trávy.

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, až přijde máj, vyjdeme v háj.

Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení.

Mokrý máj - v stodole ráj.

V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá.

Na mokrý květen přichází suchý červen.

Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí; ale o svatém Jáně ani za vodu džbáně.

Slavík zpívá v háji až za tepla v máji.

Máj a září jsou branami léta.

Když se v máji blýská, sedlák si výská.

V máji se rok teple pousměje a květy vzplane.

Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy.

Májový deštíček, dejž nám ho pámbíček, aby se vydařil na poli chlebíček.

Je-li v květnu večer tráva zarosena, hojně bude vína, hojně sena.

Chladno a večerní mlhy v máji hojnost ovoce a sena dají.

Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, trnopuk (= květen) - z kamen fuk.

Májová kapka platí nad dukát.

Teče-li v máji voda z luk, poteče ze stájí mléko.

Je-li květen teplý a jasný, bude červen deštivý a chladný.

Chladný květen bude-li rositi, mnoho sena budeš kositi.

Když máj vláhy nedá, červen se předá.

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - polezem na kraj.

Je-li květen chladný, rok nebude hladný.

Jestli v máji neprší, červen to dovrší.

V máji nepřemokne, i když namokne v plotě kůl a pastýřovi hůl.

Květen - čas z květin pleten.

Májové mléko je léčivé.

Bujný květ - plný úl.

Májový deštíček - úrody tatíček.

Suchý březen, mokrý máj - bude humno jako ráj.

V máji aby ani hůl pastýřova neoschla.

Vlhký a chladný máj hospodáři je milý, bude hojně sena a obilí.

V květnu věrtel dešťa - hrstka bláta.

Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.

Jestliže v máji neprší, červen to přeruší.

Deštivý květen - žíznivý říjen.