Dnes je: 13.4.2024 Sobota
Aktuální čas: 04 : 59 / Týden v roce: 15
Dnes má svátek: Aleš, Aleška a Norma
Aktuální fáze měsíce:
Více

Pranostiky pro měsíc Listopad

Kalendář obsahuje všechny pranostity pro měsíc Listopad. Některé jsou zobrazeny s datem a jiné platí pro celý měsíc. Podívejte se na ty, které Vás zajímají.

Listopad
Felix, Felicie a Felície

Na prvé listopadové dny připadá poslední slunečné loučení léta.

Den Všech svatých je poslední, který zimu zahání.

Léto Všech svatých trvá tři hodiny, tři dny nebo také tři týdny.

Okolo všech svatých bývá ještě malé léto po několik dní.

Všichni svatí vyhánějí ven ještě na nějaký čas pravé babí léto.

Je-li o Všech svatých bouřka, bude zima proměnlivá.

Den Všech svatých je poslední, který léto přivádí.

Všeci svatí teplo, svatý Martin zimu.

Všeci svatí teplo vrátí.

Je-li o Všech svatých teplo, bude na Martina zima.

Jíní o Všech svatých věští tuhé mrazy o Vánocích.

Je-li Všech svatých bouřka, bývá zima měnivá; je-li suchá z buku tříska, často v zimě pršívá.

Den Všech svatých je poslední, který léto zahání.

Je-li na Všechny svaté buková blána suchá, každý se rád za kamna schová; je-li však blána mokrá, bude zima též dosti mokrá.

O Všech svatých větry-li jsou, znamenají zimu proměnlivou; přijdou-li ale s Ondřejem, dobré zimy se nadějem.

Všichni svatí dluhy platí.

Sedláci utnou 1. listopadu z dubového anebo bukového stromu třísku: Jestli je tříska suchá, tedy očekávají levnou zimu; jestli ale vlhká a zaostnatá, tady se domnívají, že bude tuhá zima.

Po svátku Všech svatých stromové štěpování nejlépe se přesazují na schod měsíce, plané pak před a nebo po plným měsíci tři dny, nebo tento měsíc přirozenosti nejvíce žene do kořenů.

Když na Všech svatých mrazivo, bude zima teplivo; když déšť tu je, třeba za pecu vlézt.

Je-li tříska ze zeleného buku na den Všech svatých vyťatá suchá, následuje zima mírná; je-li vlhká, následuje zima mokrá.

Kolem Všech svatých slunce uroní ještě malou slzu babího léta.

Nepřijde-li sníh na Všechny svaté v noci, přijde o svatém Martině se vší mocí.

Je-li o Všech svatých léto, bývá o Martině zima; je-li zima o Všech svatých, bývá o Martině léto.

Kolem Všech svatých se mají okopávat stromy, aby nesly hojně ovoce.

Jíní na Vše svaté věští tuhou zimu a kruté mrazy.

Když o Všech svatých zima nemá moci, tak o svatém Martině o půlnoci.

Když na Vše svaté padá mlha, bude do adventu bez sněhu.

Bude-li zima teplá neb studená, seznáš takto: na den Všech svatých jdi hned do lesa, kde najdeš dřevo čerstvé bukové, z toho vezmeš znamení jisté tvé. Utni třísku, bude-li uvnitř suchá, tehdy zima nastane teplá. Pak-li vlhká ta tříska vyňatá, věz, že studená bude zima ta.

Jak na Všechny svaté, tak měsíc po nich.

Jessica, Achiles a Tobiáš

Na Tobiáše mají rolníci déšť rádi, nejenom pro osení, ale i pro vinohrady.

Na Dušičky duše zemřelých oplakávají své hříchy, proto pršívá, nebo padá mlha.

Na Památku zesnulých bývá hustá mlha, neboť pomáhá k utěšení duší.

Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.

Karel, Karla, Skarlet a Skarleta

Kůra z buku na Karla Boromejského uťatá, když suchá, malou, a když mokrá, velkou zimu znamená.

Bohumir, Bohumíra, Božidara a Bohumír

Jaké počasí je na svatého Bohumíra, takové i březen mívá.

Na Bohumíra příroda k spánku se ubírá.

Martin a Davor

Husa o Martině nejpěkněji zpívá.

Na svatého Martina nejlepší je husina. Pohleď na hruď i na kosti, poznáš, jaká zima se rozhostí. Je-li kobylka martinské husy namodralá, bude zima mírná. Je-li bílá, bude zima tuhá. Je-li kobylka bílá jen vpředu, bude zima tuhá jen před Vánocemi. Je-li bílá vzadu, bude zima tuhá po Vánocích. Je-li začátek kobylky tmavý, bude zima na počátku blátivá. Je-li konec kobylky tmavý, bude blátivý a vlhký až konec zimy.

Martinův led a sníh brzy odvane jih.

Svatý Martin na ledě, Vánoce na blátě.

Svatý Martin přijíždí na bílém koni.

Má se jako husa o Martině.

Půjde-li husa přes led o Martině, bude se po něm ještě dlouho procházet.

Martinovo hříbě a Urbanův oves, jak se ti zvedou, potom mi pověz.

Na svatého Martina se mají péci martinské buchty, aby kamna v roce nevypověděla službu.

Martin víno šenkuje, Kliment a Kateřina koštuje.

Chodí-li husa na svatého Martina po ledě, na Vánoce se bude určitě koupat.

Přijíždí-li svatý Martin na běloušovi (= padá sníh), bude zima průměrná, s oblevami. Přijede-li na myšákovi (= temnošedý kůň / je mlha), tu bude zima střídavá. Přijede-li na plavce (= žlutohnědý kůň / je sucho), přijde zima tuhá. Přijede-li na ryzákovi (červenohnědý kůň / je teplo), bude i zima ve své síle mírná.

Na Martina medvěd líhá.

Martinský sníh může být na osení planý.

Dá-li hospodář na den svatého Martina biskupa před obrokem kravám a koňům snísti po třech ječných klasech, po kousku durantu a routy s chlebem, opraví je.

Po sněhu jdou-li na Martina husy, na obětování Panny Marie v blátě chodit musí.

Na svatého Martina drž se, synku, komína!

Zakaluje-li Martin nebo Kateřina, na Ondřeje popustí pak zima.

Od svatého Martina zahřeje jen peřina.

Na Martina s mocí vtrhne zima v noci.

Dnem svatého Martina u nás zima začíná.

Martine, Martine, zimy se bojíme!

Martinské hříbě a tele nebývají dobré.

Den svatého Martina zimní časy začíná.

Svatý Martin a Hromnice předou ze stejné přeslice.

Svatý Martin - ještě se vrátím, ale svatý Tomáš - již mě tu máš.

Chodí-li husa na Martina po ledě, bude se zanedlouho zase koupat.

Jižní vítr na Martina - mírná zima.

Jde-li husa o Martině po ledu, bude se po něm jistě dlouho koupat.

Zůstane-li listí až do Martina na stromech, čeká se dlouhá a tuhá zima.

O Martině houser po ledě když chodí, o Vánocích husy blátem vodí.

V suchu-li jdou na Martina husy, o Vánocích v blátě chodit musí.

Padá-li první sníh toho dne, říkáme, že svatý Martin přijel na brůně.

Martin a Kateřina na blátě - Vánoce na ledě.

Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí!

Radost Martina je husa a džbán vína.

Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.

Jestli na den svatého Martina ve dne v noci oblačno, tedy bude nestálá zima; jestli jasno a čisto, tedy následuje tuhá zima; jestli ale mlhavo, tedy též taková zima přijde.

Je-li na svatého Martina pod mrakem, bude nestálá zima, je-li jasno, bude tuhá zima.

Na svatého Martina bývá dobrá peřina.

Nejednou-li studený vítr zavěje, na Martina když sluníčko hřeje.

Prší-li kolem svatého Martina a hnedle nato sněží a sníh zůstane dlouho ležet, činí to osení znamenitou škodu.

Jaký den svatého Martina, taková též bude zima.

Půjde-li husa na Martina po ledě, příští rok dlouhé léto bude.

Jestli na svatého Martina jest vlhko, bude nestálá zima; pakli na týž den slunce svítí, bude tuhá zima.

Je-li kobylka martinské husy hnědá, bude málo sněhu a na holo mrznout; je-li však bílá, bude hodně sněhu.

Na svatého Martina se poprvé pije víno sklizené při posledním vinobraní.

Martin-li se mlhami odívá, mírná zima obyčejně bývá.

Po svatém Martině zima nežertuje, přichází sníh i mráz kvaltem.

Na svatého Martina souditi, že když mokrý den mírnou a pohodlnou zimu, jasný ale tuhou zimu znamenati měl.

Po svatém Martinu zima nežertuje.

Martinův led pod vodou hned.

Půjde-li husa o Martinovi přes led, bude se ještě dlouho koupati.

Na svatého Martina nejlepší je husina; pohleď na hruď i na kosti, poznáš, jaká zima se přihostí.

Martinův led bude vodou hned.

Na svatého Martina jiskra do vína.

Na svatého Martina pod mrakem - nestálá zima.

Martinův sníh a led, budou vodou hned.

Svatý Martin přijíždí na bílém koni. Přijede-li na šedém (mlhy), bude zima střídavá; přijede-li na žlutém (sucho), přijde zima tuhá a suchá.

Jsou-li na Martina mračna, zima je levná; jestli je noc jasná, zima je mastná.

Na svatého Martina pláče husí rodina.

Martinova sněhová peřina dlouhé trvání nemívá.

Na svatého Martina zima chod svůj začíná.

Na svatého Martina kouřívá se z komína.

Udrží-li led na Martina vůz, udrží na Vánoce sotva hus.

Padá-li sníh toho dne neb v noci, říká se, že svatý Martin přijel na bílém koni.

Je-li zamračeno na svatého Martina, bude zima levná; je-li jasno, bude zima tuhá.

Když svatý Martin se sněhem přiběžel, bude v něm celý měsíc ležet.

Na svatého Martina bývá dobrá husina.

Na svatý Martin - ještě se vrátím, ale na svatý Mikuláš mě tu najisto máš.

Na svatého Martina slunečno - dlouhá zima.

O Martině po ledu - o Vánocích po blátě.

Svatý Martin rád jezdí na brůně.

Astrida, Astrid, Benedikt, Beno, Benedikta a Vitold

Na svatého Benedikta má se ječmen a cibule síti.

Za rovnodenní větry nelení.

Když před Benediktem jest pěkně a v rovnodennostní den dva až tři dny prší a potom jest pěkně, bude v létě panovat stálé počasí a budou pohodlné žně.

Když dva nebo tři dny před svatým Benediktem prší a v rovnodennostní den nebo dva dny po něm panuje pěkné počasí a potom opět dva dny prší, budou léto a žně deštivé.

Otmar, Otomar a Daisy

Na svatého Otomara neuvidíš komára.

Edeltruda, Gertruda a Mahulena

Mrzne-li na svatou Gertrudu, jistě mrzne ještě 40 dní.

Mrzne-li na svatou Gertrudu, potrvá zima ještě po dlouhou dobu.

Mrzne-li na svatou Kedrutu, bude mrznout ještě čtyřicet dní.

Svatá Alžběta se sněhem přilétá.

Na svatého Alexeje jde voda z hor a ryba ode dna.

Napije-li se na Gertrudu z louže slepička, naškube si na Jiřího i kravička.

Mrzne-li na svatou Gertrudu, bude mrznout ještě celý měsíc.

Alžbeta, Běta, Elsa, Ilsa, Ilza a Alžběta

Počasí o svaté Alžbětě vypovídá vše o létě.

I svatý Kanut mívá svůj teplý den.

Na svatého Kanuta přichází zima třeskutá.

Počasí o svaté Alžbětě vypovídá, jak bude v létě.

Je-li na svatého Kanuta teplý den, urodí se hojně obilí.

Z ledu Alžběta má brod, u Kateřiny znám Ond.

Když na Alžbětu sněží, sníh dlouho poleží.

Na svatého Knuta přichází zima krutá.

Adalbert, Alberta, Albertina, Albert, Albrecht, Elvira, Adalberta, Albertýna a Aldo

Panny Marie obětování zimu ještě nepřivádí.

Tak jak se Bruma, to je jedenadvacátý den listopadu, ukazuje, tak má býti celá zima naveskrz způsobená.

Když je na Obětování Panny Marie noc jasná, čistá, krutá zima se v lednu chystá.

Jaký den na Obětování Panny Marie, taková pak zima je.

Cecilie, Cecil, Cindy, Celie, Homér a Cecílie

Svatá Cecílie celé pole snížkem kryje.

Svatá Cecílie sněhem pole kryje.

Svatá Cecílie hroudy v poli sněhem kryje.

Klementina, Klement, Alana a Lukrécie

Na Martina-li sněží, na Klimenta mívá sněh výšku stěží.

Martin, Kliment, Kateřina - jednou teplo, jednou zima.

Svatý Kliment zimu oblevuje.

Svatý Kliment čeká až co Kateřina, pakli bude zima.

Svatý Kliment vody ucezuje.

Svatý Kliment víc než kdo jiný si zimu oblíbí.

Svatý Kliment zimu oblibuje, svatý Petr ji ucezuje.

Karin, Katerina, Katrin, Katrina, Rina a Kateřina

Svatá Kateřina chodí naškrobená.

Chodí-li svatá Kateřina po ledě, bude svatý Štěpán plavit koně.

Kačenka nosí škrobenici.

Sedí-li na svatou Kateřinu husa na ledě, potom bude na Vánoce plavat ve vodě.

Když na Kateřinu mrzne, tak na Barboru just ne.

Začne-li na Kateřinu zima a napadne-li sníh do bláta, úroda nebude bohatá.

Hřímá-li na Kateřinu, schovej se pod peřinu.

Klouže-li se Kateřina po ledě, umaže se Mikuláš od bláta.

Na svatou Kateřinu klepe sníh na okno.

Svatá Kateřina chodívá ráda bíle přioděna.

Padá-li na Kateřinu sníh, bude na Barboru jih (= obleva).

Svatá Kateřina bývá často zamoučená.

Na Kačenku - po přadénku.

Na svatou Kateřinu před zimou pod peřinu.

Svatá Kateřina má pěkné jméno, ale chladné věno.

Je-li Kačenka čistá, bude Baruška od bláta.

Když se Kateřina klouže, jsou na Barborku louže.

Svatá Kateřina zakazuje se smíchem, svatý Ondřej pod hříchem.

Svatá Kateřina peklo zamyká, nebe odmyká.

Mrzne-li na Kateřinu a potom napadne sníh, bude úrodný rok na ozimy.

Kateřina šla do mlýna a namlela múky plné klobúky.

Kateřina zakáže, Ondřej potvrdí.

Řekla Káča Barce: Nechme toho tance!

Zelí naložené na svatou Kateřinu platí za nejlepší.

Den Kateřiny povětří ledna předpovídal.

Chodí-li na Kateřinu husa na rybníku po ledě, na Barborku na něm bude plavat.

Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu.

Kateřina na ledě, Vánoce na blátě.

Sníh na svatou Kateřinu věští vysoké obilí.

Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá.

Jaká svatá Kateřina, taková je celá zima.

Zima-li na Kateřinu, přilož sobě o peřinu.

Škrobí-li svatá Kateřina prádlo, svatá Barbora je kropí.

Přitrhla-li zima s Kateřinou, bývá do omrzení.

Mrzne-li na Kateřinu, na Barboru prší.

Na svatou pannu Kateřinu sluší se schovati pod peřinu; pak na svatého Mikuláše tuť jest zima všecka naše.

Když se Kateřina klouže, potom Mikuláš přeskakuje louže.

Jaké počasí na svatou Kateřinu, takové jest v příštím lednu.

Mrzne-li na svatou Kateřinu, nebude mráz na Lámaný večer (= 23. 12.).

Svatá Kateřina přichází bíle oděna.

Kateřina na ledě, koleda na blátě.

Kateřina na blátě, Vánoce na ledě.

Je-li Kačenka nemocná, bývá Barborka naškrobená.

Hrozí-li Kateřina sněhem, přinese jej Ondřej.

Od svaté Kateřiny do svatého Ondřeje sotvaže se pod peřinou ohřeje.

Přišla svatá Kateřina, nevzdaluj se od komína.

Je-li Kačenka naškrobená, je Baruška ucouraná.

Na svatou pannu Kateřinu, sluší se schovati pod peřinu. Nezbývá než doplniti tuto moudrou radu: Přikryj nohy, přikryj tělo, přikryj taky bradu! Potom hezky potichoučku sfoukni všechny svíce a pamatuj, že dvě těla tepla dají více!

Svatá Kateřina zavěsila housle do komína.

Chodí-li svatá Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě.

Svatá Kateřina prádlo máchá a svatá Barbora je škrobí.

Je-li Kačenka ucouraná, je Baruška naškrobená.

Aram, Artur, Artuš, Jonathan, Konrad, Kurt a Konrád

Na svatého Konráda bývá zima neřádná.

Na svatého Konráda - sněhem cesta zaváta.

Oxana, Xenie a Virgil

Na svatého Josafata lepší kožich nežli vata.

Zina, Zaida a Zinajda

Na Saturnina skučí meluzína.

Ondrej, Ondřejka a Ondřej

Na svatého Ondřeje už má zima naděje.

Na svatého Ondřeje se někdy člověk ohřeje.

Dočká-li Ondřejův sníh březnového, ten rok nebude chleba režného.

Ondřejův sněh, ten nám žito sněd.

Bouřka svatého Ondřeje zdravou zimu nám zvěstuje.

Na svatého Ondřeje je špatný hospodář, co ještě zaseje.

Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.

Sníh na svatého Ondřeje vzešlému žitu mnoho nepřeje.

Sníh svatého Ondřeje ozimům a vzešlému žitu nepřeje.

Na svatého Ondřeje hoď dřívko na vodu: Přeplyne-li, bude mokrý rok; zůstane-li na povrchu tiše, bude suchý rok.

Poletují-li na svatého Ondřeje včely, bude neúrodný rok.

Vlhký rok nebo suchý tak poznáš: sklenici plnou vody míti máš, na den svatého Ondřeje to činívej. Přebíhá-li vrchem voda, to znej, vlhký rok ten; stane-li se zároveň, suchý a vyprahlý bude rok ten.

Na svatého Ondřeje konec pocení.

Svatého Ondřeje slzice, naplní ovocem truhlice.

Přijdou-li větry s Ondřejem, dobré zimy se nadějem.

Na svatého Ondřeje mráz - chystej, sedláče, vůz.

Svatý Ondřej tichý - nebude len lichý.

Ondřejův sníh zůstane ležet sto dní.

Na svatého Ondřeje, zem se ještě ohřeje.

Má-li Ondřej na stromech kapky, bude příští rok hodně ovoce.

Svatý Ondřej dělá led a svatý Jiří jej láme.

Sníh na svatého Ondřeje žitu velmi prospěje.

Na svatého Ondřeje ještě se nám ohřeje, ale na svatého Mikuláše už je zima zase naše.

Sníh svatého Ondřeje oziminám nepřeje.

Když na Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží.

Pranostiky pro celý měsíc Listopad

Když na Tvoji mámu prší, na Tvého otce bude sněžit.

Ozdobí-li listopad květem štěpy, budou mřít starci i děti.

Listopadu měsíce když hřmí, hojnost obilnou, úrodu i množství to znamená.

Když stromy kvetou v listopadu podruhé, tak potom levná zima jistě nebude.

Hřímání v listopadu hojnost obilí a léto dobré znamená.

Podle vzhledu v listopadu neusuzuj na úrodu.

Listopadový sníh sám špatné osení nedělá.

Listopad - cesty nemá rád.

Kvetou-li v listopadu stromy, tak ještě v dubnu budou okna zakvétat.

Na listopadový ozim stodolu ještě nepřistavuj.

Vydá-li strom v listopadu květu, sahá zima k létu.

Hřmí-li v listopadu měsíci, ať se těší rolníci.

Listopadová slota: trocha deště - fůra bláta.

Jaký je listopad, tak bude i v květnu.

Listopadové hřmění v obilí se mění.

Kvetou-li v listopadu jarní byliny, přijde zmára na lidi.

Je-li mokrý listopad, bude celá zima vlhká.

Začátkem-li listopadu sněží, mívá sníh pak výšku věží.

Jestliže listopadový sníh záhy odtaje, polím a studnám prospěje.

Listopad, někdy sněží a někdy jen tak listí leží.

Vystupuje-li v listopadu nebo v prosinci mnoho mlh za sebou, roste sníh.

Když začne v listopadu povětří bouřiti, ne tak přestane.

Listopadový vítr - bratr zimy.

Studený listopad - zelený leden.

Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.

Listopad stromy lúpí a často porubané kúpí.

Má-li listopad déšť a potom mrazy, osení se často zkazí.

Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu.

Jaký bývá v listopadu čas, takový obyčejně v březnu zas.

Když krtek v listopadu ryje, budou na Vánoce létat komáři.

V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody.

Jaký listopad, takový březen.

Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá.

V listopadu hřmí - sedlák vesnou sní.

Listopad nemiluje voznice ani sanice.

Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobude.

Jaké povětří jest v listopadu, takové má býti měsíce března roku budoucího.

Listopadová mlha zhasíná slunce.

Listopadový sníh uléhá v noci.

Hřímá-li v listopadu, bude dobrý rok.

Uhodí-li v listopadu časně mrazy tuhé, brzy zase dobře bude.

Co za hodinu v listopadu naprší, to za tři týdny po tom nevyschne.

Listopadové slunce na zemi nevidí.

Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje.

Když ráno v listopadu prší, bude den skvělý.

Padá-li první sníh, novembris, když země nebude zmrzlá, velikou škodu osení učiní a je vyleží aneb osení se pod sněhem paří a hnije. Ale jestli padne sníh, když země nejprve zmrzne, jest osení užitečný, nebo ono bezpečně v teple pod sněhem ve zmrznuté zemi leží.

Listopadový vítr slunce polyká.

Napadne-li sníh v listopadu a v prosinci do bláta a do vody, není to známka dobré úrody.

Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.

Listopadové deště - na povozy kleště.

Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzy uchytí.

Listopad z mlhy, jinovatky, deště, sněhu, sucha a bláta, předzimou k zimě chvátá.

Jaké je počasí v listopadu, takové bude i v březnu.

Na začátku listopada teplo se zimou se hádá.