Dnes je: 13.7.2024 Sobota
Aktuální čas: 01 : 38 / Týden v roce: 28
Dnes má svátek: Markéta, Marketa, Margit, Margareta, Megan a Perla
Aktuální fáze měsíce:
Více

Pranostiky pro měsíc Červenec

Kalendář obsahuje všechny pranostity pro měsíc Červenec. Některé jsou zobrazeny s datem a jiné platí pro celý měsíc. Podívejte se na ty, které Vás zajímají.

Červenec
Halina, Jaroslava a Vesna

První červenec když mokrý, bídný, déšť potrvá čtyři týdny.

Alma a Patricie

Prší-li na svatého Swithina, vydrží to čtyřicet dní. Jestli ale pěkně bude, po čtyřicet dní nebude pršet.

Vydrží-li pěkně do Swithina, může být dost chmele, obilí i vína.

Na svatého Swithina když prší, čtyřicet dní se pak voda vrší.

Déšť na Panny Marie navštívení senám přízniv není.

Prší-li na den Navštívení Panny Marie, tak mnoho dešťů potom ještě je.

V den Navštívení Panny Marie Alžběty bude-li déšť pršeti, tehdy povětří pršlavé tak rozmůže se, že čtyřicet dní ustavičně poteče.

Když na Navštívení Panny Marie prší, prší potom po celé žně.

Déšť Panny Marie navštívení zastavuje přirování (= druhá orba úhorů).

Když na Navštívení Matky Boží prší, čtyřicet dní se voda vrší.

Déšť na Navštívení Panny Marie potrvá do Zuzany.

Prší-li na Marie navštívení, po čtyřicet dní bez deště není.

Prší-li na den Navštívení Panny Marie, tak dešťů máme bez konce.

Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce jisté.

Prší-li na den Panny Marie navštívení, čtyřicet dní jasno není.

Prokop a Ulrich

Svatého Prokopa den, nešťastný den.

Přijde-li svatý Prokop s deštěm, přijdeš s košem hub.

Na svatého Prokopa vody plná příkopa.

Svatý Prokop kořen nakop.

Svatý Prokop obilní kořínek podkop.

O svatém Prokopu kapává na kopu.

Na svatého Prokopa venku častá krápota.

Svatý Vít kořen štíp, svatý Petr, ten ho natrh, svatý Prokop, ten ho dokop a svatá Markyta vede žence do žita.

V den svatého Prokopa vždy zahyne sedm lidí. Jeden se utopí, jeden zastřelí, další oběsí, je zavražděn, zasažen bleskem, zabije se pádem z výšky a je potlučen dobytkem.

Prší-li 4. července, říká se, že svatý Prokop vysévá houby.

Na svatého Prokopa se musí někdo utopit, oběsit nebo být zasažen bleskem.

Svatý Prokop - zelí okop.

Svatý Prokop prší ovcím do sena.

Zelí okopané na svatého Prokopa bude mít veliké hlávky.

Svatý Prokop, žitu kořen podkop.

Svatý Prokop seje houby.

Svatý Prokop hřiba nakop.

Když prší na svatého Prokopa, promokne každá kopa.

Prokop - zelí okop!

Prší-li na Medarda a Prokopa, shnije mandel i kopa.

Svatý Prokop - štěpy okop!

Déšť na Prokopa - zmokne každá kopa.

Fouká-li vítr na svatého Prokopa dopoledne, nastane drahota do půl roka, fouká-li odpoledne, nastane od půle roku, fouká-li však po celý den, bude drahota po celý rok.

Spytihněv

Na Mistra Jana z Husi obilí těžknou klasy.

O svatém Janu z Husi šelma sedlák, který srpy nebrousí.

Na Mistra Jana z Husi k žatvě hotov kosy.

Edgar, Kilián a Nora

Prší-li na svatého Kyliána, budou hubená žita.

Do svatého Kyliána kolik žita a pšenice urostlo, tolik již zůstane.

Kolik žita narostlo do svatého Kiliána, tolik už ostane.

Amalie, Libuše, Ludoslava, Amálie, Amélie a Ludoslav

Na Sedm bratrů déšť-li spadne, po několik dnů pak vládne.

Déšť na Sedm bratří potrvá sedm dnů.

Prší-li na Sedm bratrů, bude vlhké září.

Prší-li na Sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne.

Na den Sedmi bratří když prší, sedm neděl déšť dovrší.

Neprší-li na Sedm bratří, pak jsou suché žně.

Často povětrnost Sedmi bratří na budoucích sedm týdnů patří.

Den Sedmi bratří když je deštivý, bývá pak déšť trvanlivý.

Déšť na Sedm bratrů - hnijí kobzole.

Jaká je povětrnost na Sedm bratří, taková se pak po sedm týdnů patří.

Margareta, Margit, Marketa, Perla, Markéta a Megan

Svatá Markéta - daleko do léta.

Svatý Gál (= Havel) babí léto vzal.

Dává-li svatá Markyta déšť, nedává chléb.

Svatá Markyta rozvazuje pytle s hmyzem.

Aby svatá Markéta mohla svolat žence, musí prvně poklidit oblohu.

Svatý Havel se má k zimě jako svatý Jiří k létu.

Havlova rýž, levko ju sníš.

Je-li na svatého Havla slunečno, říká se, že svatý Havel víno dolévá.

Opadá-li listí do svatého Pavla, svatý Havel zastaví na poli práci.

Havlovo žito - nechystej, sedláku, stodolu na to!

Svatý Havel zde - zima za humny.

V havelském týdnu se již nemá vysévat žito.

Okolo svaté Markéty a svatého Jakuba přicházívají hrozné bouřky.

Svatá Markyta svolává žence.

Svatá Markyta - žito dozrává.

Svatý Havel - devět časů za den.

Svatá Markéta vede žence na pole.

Svatá Margaret podává prvý žitný chléb.

Svatá Markyta zažíná.

Svatá Markéta bere len k tanci.

Svatá Markéta přivolává bouřky.

Jestli na svatou Markétu prší, tehdy vlašské ořechy opadávají a lískové červivějí.

Svatý Vít kořen štíp, svatý Prokop, ten ho nakop, svatá Markyta hodila srp do žita.

Kolem svatého Havla lze očekávat ještě pár dnů pozdního léta.

Někdy ještě svatý Havel víno doslazuje.

Od svatého Gála (= Havla) mrazivá jsou rána.

Déšť svaté Markéty trvá dvě neděle a špatný čas na sklizeň obilí přivede.

Svatá Markyta zahání deště a bouřky.

Déšť, co přivede svatá Markyta, snadno vysychá.

Svatý Havel velí, můžeš pást třeba ve farářově zelí.

Okolo svaté Markéty bývají bouřky jako nasety.

Pro Havlovo žito netřeba stavěti stodol.

Na Markétu-li pršívá, čtrnáct dnů vlhko bývá.

Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.

Na Markétu obyčejně těžké bouřky přicházejí.

Okolo svaté Markéty jsou bouřky nasety.

Déšť o Markytě trvá čtrnáct dní a zvěstuje špatný čas pro sklízení sena i obilí.

Havla den když se v suchu chodí, ještě teplých dní k nám vodí.

Déšť na Havla, déšť na Vánoce.

Svatá Markyta velí: Lidé, okopávejte zelí!

Jaký den Havel ukazuje, taková se zima objevuje.

Svatý Havel stojí za to, jaké bude příští léto.

Prší-li na svatou Markétu, opadají ořechy vlašské a ořechy lískové zčerviví.

Svatý Havel - hrozen shozen, svatý Judy - válí sudy.

Svatý Havel do zelí zajel.

Svatá Markyta vede žence do žita.

Na Havla svatého poslední jablko (brambor) do pytle svého.

Když se do svatého Havla nesklidí zelí, je neuvařlivé.

Havel větrem foukává, Voršila tepla nedává.

Ó, svatý Havle, nechej krávy v chlévě!

Na Markétu když prší, ořechy se stromu srší.

Na svatého Havla kráva obyčejně v chlévě stává.

Na svatého Havla má být všechno ovoce v komoře.

Po svatém Havlu kráva ráda v stáji stává.

Nalévá-li Havel, bude horké léto.

Svatá Markyta hodila srp do žita.

Sucho-li na svatého Havla, bude budoucí rok suchý.

Svatá Markyta češe první hrušky.

Svatá Markyta mouchy rozsypá.

Suchý Havel oznamuje suché léto.

Muchavá Markyta vysype měch much.

Svatý Havel - devět počasí za den.

Opadá-li listí do polovice října, svatý Havel na poli zastaví práci a bude mokrá zima.

Není-li na svatou Markétu slunečno, dostaneme sotva seno domů za sucha.

Svatý Havel teplý, svatý Marcel bílý.

Egon a Jindřich

Pravil svatý Jindřich: Zahálet ve žních je hřích!

Na den rozeslání apoštolů ozimy uzrávají a ovsy napolo se nalévají.

Svatý Jindřich je náš patron při žních.

Na den Rozeslání apoštolů bývá devět bouřek.

Věje-li na den Rozeslání apoštolů jižní vítr, bude velká drahota a tam, odkud věje, velká láce.

Elias, Ilja, Iljana, Eliana a Eliáš

Svatý Eliáš přichází s deštěm nebo s bouřkou.

O svatém Eliáši bouřky často straší.

Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim.

Svatý Eliáš odřezává prvý plást.

Do svatého Eliáše i pod křovím schne, po něm ani na křoví.

Magdalena, Magda, Marlena, Magdaléna a Rozvita

V den svaté Máří Magdaleny rádo poprchává, neboť svatá Magdalena svého pána oplakává.

V den Maří Magdalény ráno poprchává, neboť svatého Pána oplakává.

Maří Magdaléna bývá uplakaná.

Prší-li na svatou Maří Magdalenu, vzroste na poli obilí.

Kdyby na svatou Máří Magdalenu jen ukráplo, i tak bude pršet po několik dnů.

Rozprší-li se v den svaté Máří Magdaleny, deště nejsou k zastavení.

Máří Magdalena své hříchy oplakává, proto rádo poprchává.

Prší-li na svatou Máří Magdalenu, obilí třeba v mandelech se zazelená.

Svatá Magdalena musí oplakávat své hříchy.

Svatá Máří vybírá hnízda komáří.

Na Máří Magdalénu očekávej jistý déšť.

Když prší na svatou Máří Magdalénu, vzroste obilí.

V den Máří Magdalény rádo poprchává, neboť svého Pána očekává.

Je-li na svatou Máří Magdalénu vítr, jde dobře každý obchod.

Na svatou Magdalénu pohoda - pro včely výhoda; a když slota - to lichota.

V ten den rádo poprchává, poněvadž Máří Magdaléna Pána svého oplakává.

Prší-li v den svaté Máří Magdalény, obilí i v stodole se zazelení.

Marie Magdaléna své hříchy oplakává, proto rádo poprchává.

Libor, Liboslav, Luboslav, Libora a Liboslava

Prší-li o Apolináři, radují se vždy houbaři.

Svatý biskup Apolí kropí žence na poli.

Když prší o Apolináři, dlouho se z lesů paří.

Gleb, Kristina, Kristyna, Tina, Křišťan a Kristýna

Kolem svaté Kristýny dozrávají maliny.

Jakub, Timur, Jakuba, Jakubka a Žakelina

Z které strany svatý Jakub fouká, v té straně bude drahá mouka.

Na svatého Jakuba dopoledne léto, odpoledne zima.

Jakub načeše, Anna napeče.

Svatý Filip ochladit se chce, Přemysl však horký čaj pije.

Projde-li kachen na Jakuba louží, říká se, že okřejí.

Prší-li na svatého Jakuba, spadnou ořechy z ořecha a žaludy z duba.

Kolik dní se před menším Jakubem (= 1. 5.) plně bříza rozvije, o tolik dní dříve před větším Jakubem (= 25. 7.) budou žně.

Na Jakuba déšť jak žravý jed kazí narůžovělý na pohance květ, proto vzácný bývá med.

Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se seno.

Velká chladna o Jakubu nesou osení záhubu.

Kolik na Filipa a Jakuba krapek, tolik sena kopek.

Svatý Vít kořen štíp, svatý Prokop kořen podkop, svatý Jakub kořen vykop.

Pěkný den na svatého Jakuba slibuje pohodlná díla (= žně).

Do svatého Jakuba jedna včelka za groš a po Jakubu všecky.

Svatý Filip s Jakubem nesou v mošně ještě několik ranních mrazíků.

Prší-li na Filipa a Jakuba a je-li bouřka, bude ten rok mnoho úlichů (= lijáků).

Na Filipa a Jakuba kravička si naškubá.

Bílý mráz o Filipu a Jakubu nese stromovému květu záhubu.

Svatý Jakub poseče, svatá Anna napeče.

Na svatého Jakuba žito u nás dozrává.

Na svatého Filipa - první senoseče.

Filipojakubská chladna jsou pro sady a zahrady zrádná.

Svatý Filip s Jakubem krávy pasou za plotem.

Je-li na svatého Jakuba slunečno, říká se, že kvete sníh.

Kolik Filipa a Jakuba kapek, tolik sena kopek.

Jakub-li vlaží, žaludy kazí.

Na Filipa a Jakuba chrousti hučí, o Martině studený vítr fičí.

Prší-li na svatého Filipa a Jakuba v noci, bude úrodný rok.

Před Filipem deštík noční úrodu nám věští roční.

Na Jakuba prvních brambor průba.

Filipa a Jakuba déšť - to zlá zvěst.

Na svatého Jakuba brambor prvá úroda.

Jestli se Filip a Jakub zasměje, jistě se hnedle také čočka zaseje.

Jaký den jest před polednem nebo odpoledne svatého Jakuba, takové bude povětří před nebo po narození Páně.

Na Filipa a Jakuba se má vysévat čočka.

Jak teplý svatý Jakub, tak studené Vánoce.

Prší-li na svatého Jakuba, hádá se o suchém a teplém počasí.

Deště před Jakubem po tři dni špatní proroci jsou žitných dní.

Filipa a Jakuba mráz - to obilí plný klas.

Pak-li na Jakuba slunce svítí, má pak krutá zima býti.

Na Filipa a Jakuba chrousti-li bzučí, to již o svatém Martinovi studený vítr fučí.

Tři dni před Jakubem jasné, urodí se žito krásné.

Svatý Jakub si rád zahromuje.

O svatém Jakubě přicházejí silné bouře.

Na prvního máje déšť, málo sena, žita jest.

Jak je teplý svatý Jakub, tak studené jsou Vánoce.

Na Jakuba a Filipa zelená se každá lípa.

Na Filipa a Jakuba koníček trávy naškubá.

Jakub bez deště - tuhá zima.

Na svatého Jakuba čeká v lese mnohá houba.

Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu.

Co do svatého Jakuba odkvete, do Havla uzraje (= o vínu).

Svatý Jakub dává kukuřici klasy, svatá Anna vlasy.

Pěkný den před svatým Jakubem slibuje pěkné žně.

Jakub naseče, Anna upeče.

První květen deštivý - polím a loukám škodlivý.

Svatý Jakub větší na sníh věští.

Prší-li na prvního máje, bude později sucho a neurodí se víno.

Prší-li na prvního května, bývá málo žita a sena.

Parno o Jakubu - zima o Vánocích.

Na Jakuba hrom do duba.

Do Jakuba zelíčko, po Jakubě zelí.

Anika, Anita, Anna-Marie, Nancy, Anna a Naneta

Svatá Anna chladno zrána.

Svatá Anna s kosičkou, svatý Jakub s motyčkou.

Svatá Anna sluncem požehnává.

Svatá Anna zavádí žence do pšenice.

Svatá Anna - chladné rosy z rána.

Svatá Markyta hodila srp do žita, svatá Anna, ta ho vzala a sama žala.

Svatá Anna chléb podává.

O svaté Anně sedlák si žita nažne.

Na svatou Annu může žít sedlák kulovatinu (= hrách, čočka, vikev).

Prší-li na svatou Annu, vymoká vejražka.

Svatý Jakub nažne, svatá Anna sváže.

Svatá Anna tvrdí žitné žně.

Po svaté Anně léto neustane.

Prší-li o svaté Anně, bude sladká řepa.

Bude-li na svatou Annu bouřka, bude v zimě mnoho zámětí (= závějí).

Svatý Vít kořen štíp, svatý Prokop, ten ho podkop, svatá Markyta hodila srp do žita, svatá Anna ten srp vzala a sama žala.

Babo, babo, svatá Anno, dej, aby dozrálo!

Svatá Anna - vše dozrává.

Svatá Anna zahajuje pšeničné žně.

Fouká-li na svatou Annu vítr dopoledne, bývá drahá pšenice, fouká-li vítr odpoledne, bude drahý ječmen.

Zvětšují-li okolo svaté Anny mravenci nad obyčej své dílo a pilně-li lezou, lze očekávat, že přijde tuhá zima.

Svatá Anna požala, co Markéta začala.

Prší-li na svatou Annu, prší mlynářovi dvacítky.

O svaté Anně žitečko se nažne.

K Anně svatý hodina ze dne se tratí.

Od svatej Anky - žimné podranky.

Svatá Anna žito žala.

Je-li svatá Anna prokřehlá, přijde zima studená.

Svatá Anna pšenku žala.

Annenské chladné rosy ohlašují pěkné časy.

Zvětšují-li na svatou Annu mravenci své hromady, lze očekávati tuhou zimu.

Okolo svaté Anky chladné poránky.

Svatá Anna - chladna z rána.

Alina, Inocenc a Viktor

Svatá Anna s motyčkou, Pantaleon s hrotničkou (= škopík) svorně jdou do brambor.

Na svatého Pantole s kolombáčem na pole.

Ignác a Ignát

Svatá Hedvika s řípou se potýká.

Se svatou Hedvikou na řípu s motykou.

Svatá Hedvika - mráz se řípy dotýká.

Na svatou Hedviku déšť tropí rotyku.

Svatá Hedvika - mráz řípu polyká.

Na svatého Ignáce v chalupě počnou práce.

Po svatém Ignáci na poli je po práci.

Od svatého Ignaca - leto se obraca.

Od svatého Ignáca - léto sa obráca.

Při svatém Ignáci strniska se obrací.

Pranostiky pro celý měsíc Červenec

Je-li v červenci hojnost bláta - špatná sena.

Roj v máji má cenu nákladu sena, roj v červnu cenu stříbrné lžičky, ale roj v červenci nestojí ani za mouchu.

Červenec nese parna, bouře, krupobití a medovice.

Červencové bouřky při úplňku měsíce vyznamenávají mnoho deště, ale i škodnice (= kroupy).

V červenci volá na poli křepelka žence: Pojďte žít, pojďte žít!

Když se při žatí najdou v obilí malé dozrálé houby, počítá se, kolik zrnek se v takové houbě nachází. Je-li zrnek málo, potom obilí bude laciné, je-li zrnek mnoho, obilí bude drahé.

Deště o žních trest je boží.

V červenci je na dvoře pusto, ale na polích husto.

Červnové a červencové bouřky přinášejí nejvíce škod.

Červencové bouře mají tu moc, že obilí se neurodí dost.

V červenci do košile vysvlékni se, v lednu až po uši zachumlej se.

Křepelka volá na sedláka: Už je čas, už je čas, na ten klas!

Červenec žně žita a višně skýtá.

Když slunce ubývá, léto spěje v psí dny.

Hřmí-li v červnu nebo červenci, znamená to hojnou úrodu obilnou, málo vína a medu a mření dobytka.

Červenec - horka blíženec.

Jestliže se hrom v červenci často dá slyšeti, budeme kalné léto míti.

Ve žních jedna obava, aby práce nestála.

Červenec zatopí, až obilí na poli praská.

Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.

Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice.

Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje.

Červenec - z paren, dešťů, bouřek a potu slepenec.

Červenec přináší žniva a parné dny mívá.

Červená se červenec, zraje každý pupenec.

Červenec horký, pěkné jsou vdolky.

Nebyl-li červen dostatečně deštivý, dodá vodu až červenec a přidá ještě mnohé bouře.

Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.

Roztrhne-li v červenci pavouk svou síť ve dvě, brzy se déšť ozve.

Červenec - úrody blíženec.

Staví-li v červenci hromadu mravenci po kraji všude, tuhá zima bude.

Červenec žne žita, višně k tomu vítá.

Lednová zima je nejkrušnější, červencová vedra jsou nejsilnější.

V červenci když dne ubývá, horka přibývá.

Co červenec ze dne odtrhne, to na teple přidá.

Co červenec neuvaří - srpen neprodá.

V červenci déšť a slunečná pohoda - hojná bude v příštím roce úroda.

Červenec přináší psí dny, ale také silné bouře.

Jestliže se hrom v červenci častokráte ozývá, bude nadcházející zima studená.

Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.

V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se!

V červenci déšť, jak žravý jed modrý na pohance kazí květ, proto vzácný bývá v oulech med.

Hřímání měsíce července mnohým lidem smrt zvěstuje.

Dělají-li mravenci obydlí své v červenci a kupí je stále výš, přijde tuhá zima spíš.

Jaký červenec, takový leden.

Co červenec končí, srpen začíná.